į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
2014-03-07

KONKURSO KUPIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO LOGOTIPUI SUKURTI NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkursas yra organizuojamas siekiant sudaryti galimybę visiems, norintiems išreikšti save ir sukurti Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro logotipą, atitinkantį mūsų įstaigos veiklos profilį.

                     

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

2. Sukurti mūsų rajono sporto centro  logotipą.

3. Ugdyti jaunimo ir suaugusiųjų kupiškėnų meninę saviraišką.

4. Skatinti sporto centro ir miesto bei rajono gyventojų bendradarbiavimą.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

6. Konkursą organizuoja Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras.

7. Konkurse dalyvauja visi norintys.

8. Konkursas vyks bei logotipai bus priimami nuo 2014 m. kovo 10 d. iki 2014 m. balandžio 25 d. adresu Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras, Lauko g. 5A, LT-40108 Kupiškis, arba elektroniniu paštu kupiskiosportocentras@gmail.com.

9. Logotipai turi būti originalūs (sukurti pačių konkurso  dalyvių). Juose turėtų būti tekstas „Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras“  arba „Kupiškio KKSC“. Atlikimo technika: ženklai gali būti sudaryti iš geometrinių figūrų, tekstiniai. Pateikiant darbus turi būti nurodyta: autoriaus vardas, pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, telefono numeris bei elektroninio pašto adresas.

10. Vienas autorius gali pateikti ne daugiau kaip 3 darbus.

11. Logotipe meninės išraiškos priemonėmis turi būti atskleistas mūsų rajono sporto centro pagrindinė veiklos sritis – sportas bei sportinio gyvenimo koordinavimas rajone.

12. Privalumas teikiamas darbams, pateiktiems skaitmeniniu formatu. Darbus galima pateikti ir nupieštus ranka ar klijuotus ir nuskenuotus.

13. Logotipo idėjos eskizas gali būti pateiktas popieriniu formatu arba šiais elektroniniais formatais: .tiff, .jpg, .pdf, .png, .bmp.

14. Logotipus vertins organizatorių sudaryta komisija.

15. Konkurso nugalėtojas (-a) ir prizininkai bus paskelbti iki 2014 m. gegužės 15 d. bei apdovanoti konkurso organizatorių diplomais, nugalėtojas (-a) - rėmėjų prizu.

16. Konkurso laimėtojas pasirašys raštišką sutikimą, kuriuo kūrinio autorines teises (platinti, išleisti, perdirbti, skelbti kompiuterių tinklais (internete)) perduos konkurso organizatoriams.

17. Informacija apie konkursą ir jo eigą bus skelbiama adresais www.kupiskiokksc.lt, www.kupiskis.lt

18. Konkurso koordinatorius – Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas Andrius Kleniauskas, tel. (8 459) 51 346, el. paštas kupiskiosportocentras@gmail.com

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Bet kokie šiuose nuostatuose nepaminėti atvejai priklausys nuo Konkurso organizatorių sprendimo.

20. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas.

 

__________________

 

Atnaujinta 2014-03-18