į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
2014-05-19

 

Dažnam iš mūsų sąvoka  „tautinis paveldas“ asocijuojasi su dainomis, muzika, šokiais, maistu. Tik retas iš mūsų prisimena, kad svarbią kupiškėnų ir visų mūsų paveldo dalį sudaro unikalus, vienintelis toks pasaulyje sportinis žaidimas – lietuviškasis ritinis arba ‚ripka“. Šio žaidimo populiarumą senovėje galime lyginti tik su krepšinio „manija“ mūsų dienomis. Jį žaisdavo beveik kiekviename Lietuvos kaime. Ritinis sudarė svarbią karių fizinio pasirengimo sistemos dalį. Daugelyje Lietuvos regionų senovės lietuviai be šio žaidimo neįsivaizduodavo savo laisvalaikio. Iki mūsų dienų tai viena prieinamiausių sporto šakų nereikalaujanti brangiai kainuojančio sportinio inventoriaus.

Lietuvos sporto sąjūdžio veikėjo, pedagogo Karolio Dineikos pastangomis „ripka“ tapo vieninteliu lietuvių liaudies žaidimu, kuris iš vieškelių bei pievų buvo perkeltas į stadionus (XX a. 3 deš. pasirodė ritinio žaidimui, skirta jo knyga). Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui žaidimo populiarinimu užsiėmė kūno kultūros instituto darbuotojas, tautinių žaidimų entuziastas ir tyrinėtojas Vytautas Steponaitis. Jis patobulino žaidimo taisykles. V. Steponaičio dėka pagamintas  ritinio inventorius, surengtos parodomosios ritinio varžybos. 1961 m. rugsėjo 13-15 d. Vilniaus „Spartako“ stadione surengtos pirmosios ritinio pirmenybės. Jose greta Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Pagėgių ir Plungės jau žaidė ir kupiškėnų komanda. Pirmaisiais ritinio žaidėjais ir šios sporto šakos populiarintojais rajone ir šalyje tapo R. Galinis ir R. Semėnas.

Ritinis mūsų krašte nuėjo ilgą ir šlovingą kelią. Daug metų tai buvo viena populiariausių sporto šakų krašte. „Ripkos“ varžybos Kupiškyje visada sutraukdavo minias žiūrovų. Kurį laiką šis sportinis žaidimas mūsų krašte buvo priblėsęs. Gaivinti „ripką“ pirmieji ėmėsi Kupiškio rajono sporto veteranų klubo „Šaltinis“ nariai, vadovaujami R. Semėno. Ritinio veteranų komanda pradėjo dalyvauti respublikos čempionatuose. Į ritinio žaidimą pamažu įsijungė FC „Narjanta“ nariai, jaunimas.

Naujo „ripkos“ atgimimo mūsų krašte etapo pradžia tapo 2011 m. gegužės 14 diena. Tądien  Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje įvyko Kupiškio ritinio sporto klubo „Aukštaičiai“ steigiamasis susirinkimas. Klubas įkurtas siekiant toliau populiarinti šį tautinį žaidimą Kupiškyje, puoselėti senas šio žaidimo tradicijas. Jo įkūrimas sutapo su  50 metų jubiliejumi, kai 1961 metais kupiškėnai pirmą kartą dalyvavo respublikos čempionate. Klubo prezidentu išrinktas Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, kūno kultūros mokytojas Vidmantas Liubamirskas, iždininku – šios gimnazijos kūno kultūros mokytojas, rajono tarybos narys Aidas Mikėnas, revizoriumi – ritinio veteranas Jonas Kriauza.

Per trejus klubo veiklos metus kupiškėnai dalyvavo jaunių, suaugusiųjų ir veteranų respublikos čempionatuose. Tradiciškai vyko ritinio varžybos Kupiškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti. Siekiant populiarinti ritinį surengta nemažai parodomųjų varžybų.

Šių metų gegužės 14 dieną Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje vyko klubo veiklos 3 metų sukakties minėjimas. Renginyje dalyvavo Respublikos Seimo narys Sergejus Jovaiša, rajono savivaldybės tarybos narys (kartu ir klubo narys Aidas Mikėnas). Klubo prezidentas Vidmantas Liubamirskas papasakojo apie klubo veiklą, pasidžiaugė, kad šiuo metu esame vienintelis rajonas Lietuvoje turintis net 4 jaunimo komandas. Malonu tai, kad į ritinio žaidimą įsijungė Krašto apsaugos savanorių Panevėžio rinktinės 5—oji kuopa (vadas, kapitonas Boris Gembickij). Tai vienintelė kariūnų kuopa Respublikoje, kuri žaidžia ritinį, taip tęsdama senąsias lietuvių karybos tradicijas.

               Seimo narys Sergejus Jovaiša pabrėžė kupiškėnų aktyvumą puoselėjant tradicinio lietuviško žaidimo tradicijas ir teigė jog lietuviško ritinio populiarinimas ir plėtra turi būti reglamentuota specialiu teisės aktu. Klubo veiklą jo nariai įvertino teigiamai, taip pat aptarė tolesnius klubo veiklos planus.

 

Vidmantas LIUBAMIRSKAS

Kupiškio RSK „Aukštaičiai“ prezidentas

 

Atnaujinta 2014-05-21