į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
2014-11-03

KUPIŠKIO RAJONO 2014 - 2015  METŲ VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBIŲ

N  U  O  S  T  A  T  A  I

 

I.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Organizuoti krepšinio varžybas Kupiškio rajone;
 2. Vystyti ir propaguoti krepšinio žaidimą rajone, išaiškinti pajėgiausias rajono komandas ir žaidėjus.
 3. Populiarinti krepšinį Kupiškio rajone, skatinti jaunimą ir suaugusius jį žaisti.
 4. Siekti, kad žiniasklaidos priemonės skelbtų kuo daugiau informacijos, susijusios su rajono krepšinio pirmenybėmis.

 

II.  VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

 

 1. Kupiškio rajono vyrų krepšinio pirmenybes organizuoja ir vykdo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras;
 2. Varžybas vykdo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro paskirti vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius;
 3. Varžybų vyr. teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su varžybų  teisėjavimu;
 4. Vyr. sekretorius rūpinasi varžybų protokolų, informacijos platinimu ir turnyrinės lentelės pildymu;
 5. Esant reikalui vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius turi teisę spręsti nuostatuose nenumatytus atvejus;
 6. Rajono krepšinio pirmenybių varžybos vykdomos pagal oficialiai galiojančias FIBA taisykles ir jų papildymus;
 7. Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras  turi teisę keisti vyr. teisėją ir vyr. sekretorių;
 8. Pirmenybių vyr. teisėju skiriamas Eitaras Kriauza, vyr. sekretore – Asta Kliopkinienė;
 9. Pirmenybių vyr. teisėjas sudaro pirmenybių tvarkaraščius. Kiekvienoms rungtynėms skiria aikštės teisėjus.

 

 

 

III. DALYVIAI

 

 1. Kupiškio rajono vyrų krepšinio pirmenybės bus vykdomos I ir veteranų +40 lygose;
 2. Pirmenybėse gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 2000 metų gimimo asmenys;
 3. Komandos paraiškoje galima registruoti iki 15 žaidėjų imtinai.
 4. Kupiškio rajono krepšinio pirmenybių dalyviais gali būti visi Lietuvos respublikos ir užsienio gyventojai, išskyrus LKL ir NKL žaidžiančius krepšininkus.
 5. Dalyviai turi sumokėti nustatytą  starto mokestį - 560 litų. Starto mokestis sumokamas iki 2014 m. lapkričio 12 d.
 6. Mokestį už varžybų teisėjavimą ir jų aptarnavimą, komandos sumoka į Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro nurodytą sąskaitą. LT 724010043400140571, DnB NORD bankas.
 7. Laiku nesumokėjus mokesčių,  komanda neturi teisės žaisti rungtynių.
 8. Dalyviai turi būti gavę gydytojo leidimą dalyvauti varžybose arba patys pasirašo, komandos pateikiamoje paraiškoje, kad atsako už savo sveikatą;
 9. Už nepilnamečio sveikatą atsako komandos vadovas;

 

IV. PIRMENYBIŲ VYKDYMO TVARKA

 

 1. Kupiškio rajono krepšinio pirmenybių varžybos vykdomos 2014 m. lapkričio – 2015 m.  balandžio mėnesiais;
 2. Pirmenybės, pagal komandų stiprumą ir sportinį principą yra skirstomos į „A“ ir „B“  pogrupius, taip pat vykdoma veteranų +40 lyga.
 3. A ir B pogrupiuose komandos reguliariajame etape žaidžia vieno rato sistema;
 4. Pirmajame etape visos A ir B pogrupių komandos susitinka tarpusavyje po vieną kartą;
 5. Pasibaigus reguliariajam čempionatui, vyksta atkrentamosios varžybos;
 6. Atkrentamosios, pusfinalio ir dėl prizinių vietų varžybos vyksta iš dviejų varžybų;
 7. Komanda, neatvykusi į vienas atkrentamąsias varžybas, praranda teisę toliau dalyvauti;
 8. Atkrentamųjų varžybų sistema:

Didžiosios taurės atkrentamosios

¼

A pora  A 1 - B 4 vieta I etape

B pora  B 2 – A 3 vieta I etape

C pora  A 2 – B 3 vieta I etape

D pora  B 1 – A 4 vieta I etape

½
A poros nugalėtojas- B poros nugalėtojas

C poros nugalėtojas- D poros nugalėtojas

 

Mažosios taurės atkrentamosios

Į Mažosios taurės varžybas patenka 5 - 8 vietas pogrupiuose užėmusios komandas.

Mažosios taurės atkrentamosios

 

¼                                                              

A pora  A 5 - B 8 vieta I etape

B pora  B 6 – A 7 vieta I etape

C pora  A 6 – B 7 vieta I etape

D pora  B 5 – A 8 vieta I etape

 

½
A poros nugalėtojas- B poros nugalėtojas

C poros nugalėtojas- D poros nugalėtojas

 1. Mažojoje taurėje varžybos dėl trečios vietos nevykdomos.
 2. Pirmenybėse vienas žaidėjas gali žaisti tik vienoje komandoje;
 3. Jeigu komanda, užpildžiusi 15 žaidėjų kvotą paraiškoje nori registruoti dar vieną (daugiau) žaidėją, ji privalo išbraukti iš paraiškos vieną (daugiau) žaidėją, moka 50 litų mokestį;
 4. Prasidėjus čempionatui, paraiškos papildymas galimas iki komandai sužaidus 50 % varžybų reguliariame čempionate, sumokant 50 lt. už kiekvieną naują žaidėją.
 5. Komandų žaidėjai privalo vilkėti vienodos spalvos sportinę aprangą su gerai matomais, nesikartojančiais numeriais;
 6. Neturint tvarkingos aprangos, komandai gali būti užskaitomas pralaimėjimas 0:20. Sprendimas gali būti priimtas nesutinkant žaisti priešininkų komandai arba po rungtynių priešininkų komandai pateikus protestą ir jį išnagrinėjus pirmenybių teisėjams;
 7.  Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą 1 taškas, už neatvykimą arba įskaitytą pralaimėjimą 0 taškų ir bauda 100 Lt.
 8.  Komanda netenka teisės žaisti, jei savo elgesiu trukdo tęsti rungtynes, žaidimo metu elgiasi nesportiškai, chuliganiškai, nedrausmingai, ignoruodami krepšinio žaidimą, nepaiso vyr. teisėjo arba teisėjo raginimų žaisti. Komanda baudžiama pinigine 300 Lt. bauda.

 

 

V. TEISĖJAVIMAS

 

 1. Už teisėjų paskyrimą varžyboms ir jų kompetenciją atsako čempionato vyr. teisėjas;
 2. Pirmenybių vyr. teisėjas turi teisę kviesti teisėjauti rungtynėms ir kitų Lietuvos miestų krepšinio teisėjus;
 3. Rungtynėms teisėjaujantys teisėjai ir sekretoriato darbuotojai privalo atvykti į rungtynes ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki varžybų pradžios. Į varžybas vėluojantis aptarnaujantis personalas be pateisinamos priežasties, neturi teisės gauti atlygio už varžybas. Apie teisėjų, sekretoriato vėlavimą į rungtynes, žaidžiančių komandų vadovai informuoja varžybų vyr. teisėją arba vyr. sekretorę.

 

VI. KOMANDOS VIETA TURNYRINĖJE LENTELĖJE

 

 1. Antrą kartą be pateisinamos priežasties neatvykusi komanda šalinama iš pirmenybių;
 2. Jei šalinama komanda yra sužaidusi mažiau kaip 51 % rungtynių, jos rezultatai anuliuojami. Jei daugiau, kitoms su ja turėjusioms žaisti komandoms skiriama po 2 taškus.
 3. Dviem komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnę vietą lemia tarpusavio rezultatas;
 4. Kai dviejų komandų, surinkusių tiek pat taškų, tarpusavio rungtynių rezultatas (-ai ) lygus,  kvalifikacija vykdoma pagal įmestų – praleistų taškų skirtumą;
 5.  Kai po tiek pat taškų surenka daugiau negu dvi komandos, atsižvelgiama tik į šių komandų tarpusavio įmestų ­– praleistų taškų santykį. Jei ir tai nepadeda nustatyti vietų, skaičiuojamas visų šios grupės rungtynių įmestų – praleistų taškų santykį.

 

VII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

 

 1.  Žaidėjai, varžybų metu pažeidę tarptautinių krepšinio varžybų septintos taisyklės (pražangos)  48, 49, 50, 51 paragrafus, baudžiami piniginėmis ir diskvalifikacinėmis baudomis;
 2. Už grasinimą, bauginimą, įžūlų, chuliganišką elgesį, smurtinius veiksmus prieš teisėjus ar sekretoriatą prieš rungtynes, rungtynių metu, po rungtynių -  bauda 300 Lt. žaidėjui bei trijų rungtynių diskvalifikacija ir/arba pašalinimas iš čempionato. Analogiški komandos veiksmai – 500 Lt. komandai ir svarstymas apie komandos pašalinimą iš čempionato;
 3.  Tyčinis noras pakenkti varžovo sveikatai prieš varžybas, varžybų metu ar iš kart po jų – bauda 300 litų ir trijų rungtynių diskvalifikacija arba pašalinimas iš čempionato, be teisės rungtyniauti rajono lygose;
 4.  Už techninę pražangą žaidėjui skiriamas baudos mokestis 30 Lt; už sekančias pakartotinas po 50 Lt. Baudas žaidėjas privalo sumokėti prieš komandai žaidžiant sekančias rungtynes. Žaidėjas pats privalo kreiptis į sekretoriatą prieš rungtynes, sumokant baudą už nusižengimus. Nesumokėjus baudos ir žaidus žaidėjui, komandai užskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20.
 5. Už techninę pražangą skirtą komandai (suoliukui), treneriui, vadovui bauda 30 Lt. Už skirtas pakartotinas technines pražangas, bauda 50 Lt;
 6. Nesumokėjęs baudos mokesčio, prasižengęs žaidėjas negali žaisti sekančių rungtynių;
 7. Už diskvalifikacinę pražangą žaidėjas moka 100 Lt baudos mokestį ir netenka teisės žaisti dvejas sekančias rungtynes. Nesumokėjęs baudos iki sekančių rungtynių pradžios, prasižengęs žaidėjas negali žaisti rungtynių;
 8. Už diskvalifikacinę pražangą skirtą komandos vadovui (treneriui) yra mokama 100 Lt bauda;
 9. Nesumokėjus baudos mokesčio už vadovui (treneriui) paskirtą baudą iki sekančių rungtynių pradžios, jo komanda netenka teisės žaisti sekančių rungtynių.
 10. Rungtynių metu, ant atsarginių žaidėjų suoliuko gali sėdėti tik žaidžiančios komandos atsarginiai žaidėjai, žaidžiančios komandos žaidėjai, negalintys rungtyniauti tos dienos rungtynėse, komandos treneriai ir vadovai, kurie yra įtraukti į komandos paraišką dalyvauti pirmenybėse. Už šių taisyklių pažeidimą, technine pražanga baudžiamas komandos treneris.
 11. Komandų vadovai atsako už komandos narių elgesį prieš rungtynes, rungtynių metu ir po jų teisėjų ir varžybų organizatorių atžvilgiu;
 12. Baudos mokesčiai mokami pirmenybių vyr. sekretorei, jei jos nėra, rungtynes aptarnaujančiam personalui. Jei atliekamas bankinis pavedimas – prieš varžybas pateikiamas tai įrodantis dokumentas;
 13. Visi nesumokėti baudos mokesčiai persikelia į kitą sezoną. Komanda, žaidėjas nesumokėję praėjusiojo sezono mokesčių negali būti registruojami varžyboms;

 

VIII. PROTESTAI

 

 1. Protesto atveju kapitonas turi pasirašyti pasibaigus rungtynėms protokolo langelyje vadinamame „Kapitono parašas protesto atveju“ (kol nepasirašė šių rungtynių vyr. teisėjas).
 2.  Komandos vadovas (treneris) per 2 val. nuo rungtynių pabaigos patvirtina šį protestą raštu, kuris su 50 Lt garantiniu įnašu įteikiamas pirmenybių vyr. teisėjui (jam nesant varžybų vyr. sekretoriui). Jei protestas patenkinamas, garantinis įnašas grąžinamas.
 3. Dėl teisėjavimo protestai priimami tik pateikus filmuotą medžiagą.
 4. Protestą svarsto vyr. teisėjas kartu su Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centru.
 5. Komandos, nepatenkintos protesto svarstymo rezultatais, turi teisę per 3 paras oficialiu raštu apskųsti šį sprendimą Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrui. Tam tikslui sumokamas 100 Lt garantinis įnašas, kuris grąžinamas protestą patenkinus. Nesumokėjus 100 Lt garantinio įnašo, protestas nepriimamas ir nesvarstomas.
 6.  Sprendimas pateiktu klausimu turi būti priimtas per savaitę. Jis yra galutinis ir neskundžiamas.

 

IX. PARAIŠKOS

 

 1. Paraiškos dalyvauti rajono krepšinio pirmenybėse pateikiamos Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrui.
 2. Nepateikus paraiškos, nesumokėjus starto mokesčio, nebus leidžiama žaisti nei vienų rungtynių.  Paraiškoje nurodoma žaidėjo vardas, pavardė, gimimo metai. Paraišką tvirtina komandos vadovas (treneris), gydytojas ar pats žaidėjas parašu. Laiku nepateikus paraiškos  komandai taikomas papildomas 100 Lt mokestis, kurį ji sumoka prieš rungtynes.
 3. Paraiškoje registruoti žaidėjai iki atkrentamųjų varžybų privalo sužaisti ne mažiau  4 rungtynės,  kitu atveju žaidėjai negalės žaisti atkrentamosiose varžybose. Gali būti taikoma išimtis žaidėjui, gavusiam traumą, kuris privalo pateikti norminiuose aktuose numatytą gydytojo pažymą.

 

X. APDOVANOJIMAS

 

 1. Komandos prizininkės, kovojančios dėl didžiosios taurės ir  veteranų lygose apdovanojamos vyrų krepšinio pirmenybių taurėmis ir diplomais. Žaidėjai apdovanojami medaliais. Mažosios taurės varžybų komanda nugalėtoja – taure.
 2. Taip pat apdovanojami Didžiosios taurės ir veteranų lygos simbolinio penketuko žaidėjai.