į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
2015-04-13

 

PATVIRTINTA

LOA Prezidento įsakymu

Nr. 9

2015 m. balandžio 08 d.

 

 

VIDEO KONKURSO „SPORTO ŠAKŲ PRISTATYMAS“

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Video konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, vykdymo laiką, konkurso organizavimo taisykles, darbų vertinimo kriterijus ir nugalėtojų apdovanojimų tvarką.
 2. Konkurso organizatorius -  Lietuvos olimpinė akademija (LOA).
 3. Konkurso terminas 2015 m. balandžio 13 d.- gegužės 22 d.

 

II. KONKURSO TIKSLAS

 

 1. Konkurso tikslas – didinti studentų ir mokinių domėjimąsi įvairiomis sporto šakomis.

 

III. UŽDAVINIAI

 

 1. Ugdyti studentų ir mokinių kūrybiškumą;
 2. Skatinti bendradarbiavimą, šiuolaikišką požiūrį į sportą, olimpinių idėjų skleidimą bendruomenėje;
 3. Populiarinti įvairias sporto šakas;
 4. Formuoti įvairiapusį požiūrį į sportą.

 

IV. DALYVIAI

 

 1. Konkurso dalyviai – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniai ir sporto mokyklų auklėtiniai.

 

V. ORGANIZAVIMAS

 

 1. Filmuko tema – olimpinės ir neolimpinės sporto šakos (pvz. tinklinio, stalo teniso, sportinių šokių, svarsčių kilnojimo ir pan.) pristatymas. Rekomendacija: sporto šakos, jos pagrindinių taisyklių pristatymas paprastai, suprantamai 5-10 metų vaikams.
 2.  Filmuko trukmė iki 3 min.
 3. Išraiškos forma – animacija, foto-koliažai, bet kokie kiti judantys vaizdai (video montažai).
 4. Darbą gali kurti vienas asmuo arba komanda, sudaryta iš ne daugiau kaip 4 asmenų.
 5. Vienas autorius (ar komanda) konkursui gali pateikti tik vieną darbą.
 6. Filmukas turi būti įkeltas į svetainę www.youtube.com, o nuorodą su autoriaus (-ių) informacija (priedas Nr.1 - moksleiviams arba priedas Nr. 2 - studentams) siųsti el.paštu loa@loa.lt
 7. Taip pat autorius filmuką turi prisegti per internetinę svetainę https://www.wetransfer.com/ nurodęs savo elektroninį paštą, žinutės laukelyje - vardą, pavardę ir filmuko pavadinimą, bei siųsti el. paštu loa@loa.lt
 8. Jei darbo autorius ir/arba bendraautoriai neturi 18 metų, privalo pateikti raštišką tėvų ar globėjų sutikimą (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus), kad konkurso organizatoriai galėtų naudoti jų duomenis (atvaizdą) konkurso tikslams, vykdyti sklaidą viešoje erdvėje.

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

 1. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija iš sporto žurnalistų, olimpiečių, menininkų ir konkurso organizatorių išrinks geriausius 5 darbus. Laureatai bus apdovanoti diplomais, prizais skirtais sportui ir laisvalaikiui.
 2. Pagrindinai vertinimo kriterijai – temos atitikimas, originalumas, meniškumas.
 3. Konkurso nugalėtojai, apdovanojimo vieta ir laikas skelbiami LOA tinklapyje www.loa.lt iki š. m. birželio 5 d.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Organizatoriai turi teisę Konkursui pateiktus kūrinius naudoti konkurso viešinimui, publikuoti internetinėse svetainėse be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų.
 2. Konkursui pateikti darbai turi būti autentiški. Montažui galima naudoti video medžiagą, kuri yra viešai publikuojama.
 3. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius LR teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai.
 4. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, plagijuoti, atsiųsti vėliau nustatyto termino, nebus pateikiami vertinimo komisijai.
 5. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis konkurso nuostatų sąlygomis.
 6. Konkursą koordinuoja Lietuvos olimpinės akademijos referentė olimpinio švietimo programinei ir metodinei veiklai Enriketa Prunskienė, tel. 8-5 2126364, mob. 8 698 12322 el.paštas metodika@loa.lt ir Lietuvos olimpinės akademijos referentas olimpiniam švietimui Gintautas Igliukas tel. 8-5 2126364, mob. 8 698 75221, el.paštas loa@loa.lt

 

 

 

 

Priedas Nr.1

 

Dalyvio anketa moksleiviams

 

 

Autoriaus(-ių) vardas, pavardė

 

 

 

 

Konsultavusio trenerio / mokytojo vardas, pavardė (jei buvo)

 

 

 

Ugdymo įstaiga (tikslus pavadinimas)

 

 

 

Klasė, amžius

 

 

 

Miestas, rajonas

 

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

Telefono numeris

 

 

 

Filmuko pavadinimas

 

 

 

Filmuko įkelto į internetinę svetainę www.youtube.com adresas

 

 

 

Tėvų (globėjų) sutikimas, kad vaiko duomenys bus naudojami konkurso tikslams

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė,  parašas)

 

2015 m.                               mėn.             d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2

Dalyvio anketa studentams

 

 

 

Autoriaus(-ių) vardas, pavardė

 

 

 

 

 

Konsultavusio trenerio/ dėstytojo vardas, pavardė (jei buvo)

 

 

 

Aukštoji mokykla

 

 

 

Fakultetas, studijuojama specialybė, kursas

 

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

Telefono numeris

 

 

 

Filmuko pavadinimas

 

 

 

Filmuko įkelto į internetinę svetainę www.youtube.com adresas

 

 

 

2015 m.                               mėn.             d.

 

 

 

 

Atnaujinta 2015-04-13