Veiklos sritys

Tikslai:

Plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą, savarankišką pilietį, įgijusį bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas mokymuisi visą gyvenimą bei sėkmingai profesinei karjerai ir socialinei integracijai.

Veikos rūšys:

49.39 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas;

52.2 - Transportui būdingų paslaugų veikla;

55.2 - Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla;

68.2 - Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksplotavimas;

77.21 - Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma;

77.33 - Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma;

85 - Švietimas;

85.51 - Sportinis ir rekreacinis švietimas;

85.59 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

85.6 - Švietimui būdingų paslaugų veikla;

93 - Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

93.1 - Sportinė veikla;

93.11 - Sporto įrenginių eksploatavimas;

93.12 - Sporto klubų veikla;

94.99 - Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.

 

 

Atnaujinta: 2024-01-23