Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. KKSC nuostatai 2022-04-13 17:37:37 5.03 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vidaus kontrolės politika 2022-04-13 17:37:37 6.81 MB
Kupiškio r. KKSC darbuotojų etikos kodeksas 2022-04-13 17:37:37 1.04 MB
Kupiškio r. kūno kultūros sporto centro lygių galimybių politika 2022-04-13 17:37:37 1.88 MB
Tvarkų aprašai
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 17.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 1.86 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 31.43 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 56 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 1.75 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 1.57 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 2.07 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2023-09-06 16:42:07 152 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkų sportinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 7.71 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 1.92 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 1.25 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-09-06 16:42:07 7.51 MB
Taisyklės
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro auklėtinių elgesio taisyklės 2022-02-25 17:37:45 574 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbo tvarkos taisyklės 2022-02-25 17:38:10 3.28 MB
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės 2022-02-25 17:38:21 2.75 MB
Naudojimosi Kupiškio r. KKSC autobusu taisyklės 2022-02-25 17:38:33 235.17 KB
Naudojimosi Kupiškio miesto stadionu taisyklės 2022-02-25 17:38:44 16.67 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre taisyklės 2022-02-25 17:38:57 30.85 KB
Pareiginiai nuostatai
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 2022-12-09 10:54:10 1.4 MB
Sporto administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-12-09 10:44:39 1.09 MB
Sporto instruktoriaus pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:31:28 22.14 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-06-06 08:48:01 24.51 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:32:29 22.07 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:33:10 25.97 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:40:18 28.67 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:40:45 28.82 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:41:33 28.9 KB
Įsakymas dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2022-02-25 17:40:30 217.33 KB
Veiklos programos
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 336 KB
2023 m. rugpjūčio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 240.01 KB
2023 m. liepos mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 18.7 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 664.86 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 688.08 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 737.13 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 1.3 MB
2023 m. vasario mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 695.55 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 488.84 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 22.76 KB
2022 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 18.45 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 20.34 KB
2022 m. spalio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 19.33 KB
2022 m. rugpjūčio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 18.58 KB
2022 m. liepos mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 17.68 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 20.33 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 18.98 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 18.78 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 18.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 19.16 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 20.35 KB
2021 m. gruodis mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 19.37 KB
2021 m.lapkritis mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 18.67 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 18.85 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2023-08-30 08:32:00 18.02 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl kupiškio r. Kūno kultūros ir sporto centro tarybos tvirtinimo 299.6 KB
Įsakymas dėl stojančių į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sporto šakų meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes fizinio pajėgumo testavimo atrankos ir priėmimo komisijos tvirtinimo 258.35 KB