Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. KKSC nuostatai 2022-04-13 17:37:37 5.03 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vidaus kontrolės politika 2022-04-13 17:37:37 6.81 MB
Kupiškio r. KKSC darbuotojų etikos kodeksas 2022-04-13 17:37:37 1.04 MB
Kupiškio r. kūno kultūros sporto centro lygių galimybių politika 2022-04-13 17:37:37 1.88 MB
Tvarkų aprašai
Priėmimo į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo grupes, ugdymo grupių komplektavimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.47 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 17.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.86 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 31.43 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 56 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.75 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.57 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 2.07 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2023-10-26 08:35:58 152 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkų sportinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.71 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.92 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.25 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.51 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 3.13 MB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas 1.48 MB
Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 328.2 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-04-15 13:31:18 1.25 MB
Taisyklės
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro auklėtinių elgesio taisyklės 2022-02-25 17:37:45 574 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbo tvarkos taisyklės 2022-02-25 17:38:10 3.28 MB
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės 2024-02-14 14:02:33 390.13 KB
Naudojimosi Kupiškio r. KKSC autobusu taisyklės 2022-02-25 17:38:33 235.17 KB
Naudojimosi Kupiškio miesto stadionu taisyklės 2022-02-25 17:38:44 16.67 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre taisyklės 2022-02-25 17:38:57 30.85 KB
Pareiginiai nuostatai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2024-06-17 11:23:10 281.46 KB
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 201.69 KB
Sporto administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 140.68 KB
Sporto instruktoriaus pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 137.84 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 157.26 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 139.66 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 73.93 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 266.28 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 259.54 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 263.28 KB
Slaugytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 109.12 KB
Įsakymas dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2024-02-19 14:11:25 217.33 KB
Veiklos programos
2024 m. liepos mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 53.77 KB
2024 m. birželio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 85.14 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 105.61 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 126.99 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 168.32 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 922.89 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 710.64 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 828.36 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 780.13 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 359.04 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 336 KB
2023 m. rugpjūčio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 240.01 KB
2023 m. liepos mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.7 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 664.86 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 688.08 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 737.13 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 1.3 MB
2023 m. vasario mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 695.55 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 488.84 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 22.76 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 20.34 KB
2022 m. spalio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 19.33 KB
2022 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.45 KB
2022 m. rugpjūčio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.58 KB
2022 m. liepos mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 17.68 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 20.33 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.98 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.78 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 19.16 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 20.35 KB
2021 m. gruodis mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 19.37 KB
2021 m.lapkritis mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.67 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:25 18.85 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:25 18.02 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl kupiškio r. Kūno kultūros ir sporto centro tarybos tvirtinimo 299.6 KB
Įsakymas dėl stojančių į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sporto šakų meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes fizinio pajėgumo testavimo atrankos ir priėmimo komisijos tvirtinimo 258.35 KB