Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. KKSC nuostatai 2022-04-13 17:37:37 5.03 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vidaus kontrolės politika 2022-04-13 17:37:37 6.81 MB
Kupiškio r. KKSC darbuotojų etikos kodeksas 2022-04-13 17:37:37 1.04 MB
Kupiškio r. kūno kultūros sporto centro lygių galimybių politika 2022-04-13 17:37:37 1.88 MB
Tvarkų aprašai
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:50 31.43 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:50 17.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:52 1.86 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:57 56 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:58 1.75 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:59 1.57 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą rinkimo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:00 1.04 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2022-02-25 17:37:01 152 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportinės aprangos skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:02 856.88 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkų sportinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:04 7.71 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:06 1.92 MB
Grupių komplektavimo tvarkos aprašas 3.66 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 1.25 MB
Taisyklės
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro auklėtinių elgesio taisyklės 2022-02-25 17:37:45 574 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbo tvarkos taisyklės 2022-02-25 17:38:10 3.28 MB
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės 2022-02-25 17:38:21 2.75 MB
Naudojimosi Kupiškio r. KKSC autobusu taisyklės 2022-02-25 17:38:33 235.17 KB
Naudojimosi Kupiškio miesto stadionu taisyklės 2022-02-25 17:38:44 16.67 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre taisyklės 2022-02-25 17:38:57 30.85 KB
Pareiginiai nuostatai
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 2022-12-09 10:54:10 1.4 MB
Sporto administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-12-09 10:44:39 1.09 MB
Sporto instruktoriaus pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:31:28 22.14 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:31:56 23.5 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:32:29 22.07 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:33:10 25.97 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:40:18 28.67 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:40:45 28.82 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-12-09 11:41:33 28.9 KB
Įsakymas dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2022-02-25 17:40:30 217.33 KB
Veiklos programos
2023 m. kovo mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 1.3 MB
2023 m. vasario mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 695.55 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:52 488.84 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 22.76 KB
2022 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 18.45 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 20.34 KB
2022 m. spalio mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 19.33 KB
2022 m. rugpjūčio mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 18.58 KB
2022 m. liepos mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 17.68 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 20.33 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 18.98 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 18.78 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 18.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 19.16 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 20.35 KB
2021 m. gruodis mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 19.37 KB
2021 m.lapkritis mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 18.67 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 18.85 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2023-03-14 10:49:21 18.02 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl kupiškio r. Kūno kultūros ir sporto centro tarybos tvirtinimo 299.6 KB