Centro taryba

Centro tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Irmantas Šap Mokytojų atstovas Pirmininkas
2. Klaidas Miciūnas Mokytojų atstovas Narys
3. Laura Lauciuvienė Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė Narė
4. Vilma Tumonienė Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė Narė
5. Onutė Petrauskienė Vietos bendruomenės atstovė Narė
6. Euchrida Sipavičienė Vietos bendruomenės atstovė Narė
7. Adrijus Totoris Mokinių atstovas Narys
8. Jovilė Rušėnaitė Mokinių atstovė Narė

* informacija atnaujinta 2023-01-17

Centro tarybos funkcijos

 

Dokumentai