Sporto instruktoriai

Seniūnija

Vardas, pavardė

Tel. numeris

Alizavos

Algimantas Baziukas

8-640-26425

Kupiškio

Ričardas Puntuzas

8-603-70092

Šimonių

Ričardas Puntuzas

8-603-70092

Noriūnų

Eitaras Kriauza

8-614-66021

Skapiškio

Irmantas Šap

8-625-22312

Subačiaus

Saulius Likša

8-635-23030