Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. KKSC nuostatai 2022-04-13 17:37:37 5.03 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vidaus kontrolės politika 2022-04-13 17:37:37 6.81 MB
Kupiškio r. KKSC darbuotojų etikos kodeksas 2022-04-13 17:37:37 1.04 MB
Kupiškio r. kūno kultūros sporto centro lygių galimybių politika 2022-04-13 17:37:37 1.88 MB
Tvarkų aprašai
Priėmimo į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo grupes, ugdymo grupių komplektavimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.47 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 17.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.86 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 31.43 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 56 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.75 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.57 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 2.07 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2023-10-26 08:35:58 152 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkų sportinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.71 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.92 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.25 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.51 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 3.13 MB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas 1.48 MB
Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 328.2 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-04-15 13:31:18 1.25 MB
Taisyklės
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro auklėtinių elgesio taisyklės 2022-02-25 17:37:45 574 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbo tvarkos taisyklės 2022-02-25 17:38:10 3.28 MB
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės 2024-02-14 14:02:33 390.13 KB
Naudojimosi Kupiškio r. KKSC autobusu taisyklės 2022-02-25 17:38:33 235.17 KB
Naudojimosi Kupiškio miesto stadionu taisyklės 2022-02-25 17:38:44 16.67 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre taisyklės 2022-02-25 17:38:57 30.85 KB
Pareiginiai nuostatai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2024-06-17 11:23:10 281.46 KB
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 201.69 KB
Sporto administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 140.68 KB
Sporto instruktoriaus pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 137.84 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 157.26 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 139.66 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 73.93 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 266.28 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 259.54 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 263.28 KB
Slaugytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 109.12 KB
Įsakymas dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2024-02-19 14:11:25 217.33 KB
Veiklos programos
2024 m. liepos mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 53.77 KB
2024 m. birželio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 85.14 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 105.61 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 126.99 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 168.32 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 922.89 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 710.64 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 828.36 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 780.13 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 359.04 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 336 KB
2023 m. rugpjūčio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 240.01 KB
2023 m. liepos mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.7 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 664.86 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 688.08 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 737.13 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 1.3 MB
2023 m. vasario mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 695.55 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 488.84 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 22.76 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 20.34 KB
2022 m. spalio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 19.33 KB
2022 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.45 KB
2022 m. rugpjūčio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.58 KB
2022 m. liepos mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 17.68 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 20.33 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.98 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.78 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 19.16 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 20.35 KB
2021 m. gruodis mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 19.37 KB
2021 m.lapkritis mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:24 18.67 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:25 18.85 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2024-06-26 09:42:25 18.02 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl kupiškio r. Kūno kultūros ir sporto centro tarybos tvirtinimo 299.6 KB
Įsakymas dėl stojančių į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sporto šakų meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes fizinio pajėgumo testavimo atrankos ir priėmimo komisijos tvirtinimo 258.35 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2022-2024 m. 2024-03-15 08:55:10 4.66 MB
Strateginis planas 2021-2023 m. 2024-03-15 08:55:10 5.5 MB
Strateginis planas 2018-2020 m. 2024-03-15 08:55:10 4.52 MB
Strateginis planas 2015-2017 m. 2024-03-15 08:55:10 274.32 KB
Mokslo metų ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2024-03-15 08:55:10 538.05 KB
Mokslo metų ugdymo planas 2022-2023 2024-03-15 08:55:10 3.18 MB
Mokslo metų ugdymo planas 2021-2022 2024-03-15 08:55:10 2.9 MB
Mokslo metų ugdymo planas 2020-2021 2024-03-15 08:55:10 3.12 MB
Mokslo metų ugdymo planas 2019-2020 2024-03-15 08:55:10 3.04 MB
Veiklos planas 2024 m. 2024-03-15 08:55:10 33.91 KB
Veiklos planas 2023 m. 2024-06-21 08:18:04 454.09 KB
Veiklos planas 2022 m. 2024-03-15 08:55:10 2.15 MB
Veiklos planas 2021 m. 2024-03-15 08:55:10 2.48 MB
Veiklos planas 2020 m. 2024-03-15 08:55:10 2.56 MB
Veiklos planas 2019 m. 2024-03-15 08:55:10 2.69 MB
Veiklos planas 2018 m. 2024-03-15 08:55:10 26.61 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. birželio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 85.14 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 105.61 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 126.99 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 168.32 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 922.89 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 710.64 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 828.36 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 780.13 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 359.04 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 336 KB
2023 m. rugpjūčio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 240.01 KB
2023 m. liepos mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 18.7 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 664.86 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 689.78 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 735.1 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 1.3 MB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 700.46 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 488.84 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 751.36 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 496.24 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 364.45 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 275.83 KB
2022 m. rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 305.08 KB
2022 m. liepos mėnesio veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 17.68 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 20.33 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 18.98 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 18.78 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 18.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 19.16 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 20.35 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 19.37 KB
2021 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 18.67 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 18.85 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-05-28 11:12:12 18.02 KB
2024 m. liepos mėn. veiklos planas 53.77 KB
Vadovo veiklos ataskaitos
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-03-12 09:53:01 1 MB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-03-12 09:53:01 782.41 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-03-12 09:53:01 3.73 MB
2020 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-03-12 09:53:01 831.35 KB
2019 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-03-12 09:53:01 575.28 KB
2018 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-03-12 09:53:01 5.01 MB
2017 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-03-12 09:53:01 5.11 MB
2016 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-03-12 09:53:01 56.58 KB
2015 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-03-12 09:53:01 387.32 KB
2014 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-03-12 09:53:01 4.86 MB
Įstaigos veiklos ataskaitos
KKSC veiklos ataskaita 2023 m. 2024-05-31 11:09:31 3.37 MB
KKSC veiklos ataskaita 2022 m. 2024-05-31 11:09:31 4.12 MB
KKSC veiklos ataskaita 2021 m. 2024-05-31 11:09:31 5.32 MB
KKSC veiklos ataskaita 2020 m. 2024-05-31 11:09:31 831.46 KB
KKSC veiklos ataskaita 2019 m. 2024-05-31 11:09:31 575.28 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 343.76 KB
2023 m.
2023 m. metinė finansinės būklės ataskaita 2024-03-15 09:30:53 3.08 MB
2023 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-03-15 09:30:53 308.88 KB
2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-03-15 09:30:53 354.14 KB
2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-03-15 09:30:53 350.78 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-04-13 08:25:53 2.56 MB
2022 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-04-13 08:25:53 425.78 KB
2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-04-13 08:25:53 529.91 KB
2022 m. i ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-04-13 08:25:53 333.36 KB
2021 m. gruodžio 31 d. finansų rinkinys 2023-04-13 08:25:53 2.75 MB
2021 m.
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.  2021 m. III ketv. finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas. 2022-05-31 18:30:02 293.86 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.  2021 m. II ketv. finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas. 2022-05-31 18:30:17 331.59 KB
2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita. 2022-05-31 18:30:12 89.5 KB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 5.97 MB
2019 m.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2.97 MB
2018 m.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2.87 MB
2017 m.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2.91 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirtis
Kopija 08 01 01 02 b 2024-03-18 08:46:01 46.12 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-18 08:46:05 23.59 KB
Forma nr. 1 2024-03-18 08:46:05 22.5 KB
Kopija 08 01 01 02 s 2024-03-18 08:46:05 45.97 KB
Kopija 09 05 01 01 b 2024-03-18 08:46:05 46.12 KB
Kopija 09 05 01 01 k 2024-03-18 08:46:05 45.96 KB
Kopija 09 05 01 01 s 2024-03-18 08:46:06 45.98 KB
Kopija 09 06 01 01 2024-03-18 08:46:06 45.87 KB
2023 m. II ketvirtis
08.01.01.02 b 2024-03-18 08:53:23 44.73 KB
08.01.01.02 s 2024-03-18 08:53:31 44.46 KB
09.05.01.01 b 2024-03-18 08:53:31 44.7 KB
09.05.01.01 k 2024-03-18 08:53:31 44.41 KB
09.05.01.01 s 2024-03-18 08:53:31 44.44 KB
09.06.01.01 2024-03-18 08:53:32 44.38 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-18 08:53:32 23.59 KB
Forma nr. 1 2024-03-18 08:53:32 22.5 KB
Forma nr. 3 2024-03-18 08:53:32 17.51 KB
2023 m. III ketvirtis
08 01 01 02 b 2024-03-18 08:59:00 44.47 KB
08 01 01 02 s 2024-03-18 08:59:06 44.26 KB
09 05 01 01 b 2024-03-18 08:59:06 44.46 KB
09 05 01 01 k 2024-03-18 08:59:06 44.17 KB
09 05 01 01 s 2024-03-18 08:59:07 44.21 KB
09 06 01 01 2024-03-18 08:59:07 44.15 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-18 08:59:07 23.59 KB
Forma nr. 1 2024-03-18 08:59:07 22.5 KB
2023 m. IV ketvirtis
08 01 01 02 b 2024-03-18 09:01:07 170.73 KB
08 01 01 02 s 2024-03-18 09:01:10 155.12 KB
09 05 01 01 b 2024-03-18 09:01:10 171.67 KB
09 05 01 01 k 2024-03-18 09:01:11 148.78 KB
09 05 01 01 s 2024-03-18 09:01:11 149.62 KB
09 06 01 01 b 2024-03-18 09:01:12 144.45 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-18 09:01:12 23.59 KB
Forma nr. 1 2024-03-18 09:01:12 178.3 KB
Forma nr. 3 2024-03-18 09:01:13 196.52 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirtis
2022 m. IV ketvirtis 2023-02-01 10:04:25 1.36 MB
2022 m. III ketvirtis
09.05.01.01 2022-10-14 08:52:03 44.27 KB
Forma nr. 1 (1) 2022-10-14 08:52:04 22.56 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas (4) 2022-10-14 08:52:04 22.71 KB
09.06.01.01 b (2) 2022-10-14 08:52:04 44 KB
09.05.01.01u 2022-10-14 08:52:04 44.16 KB
09.05.01.01k 2022-10-14 08:52:05 44.08 KB
09.05.01.01 s (4) 2022-10-14 08:52:05 44.08 KB
08.01.01.02 2022-10-14 08:52:05 44.33 KB
08.01.01.02 s (4) 2022-10-14 08:52:05 44.12 KB
08.01.01.02 b apyv. likutis 2022-10-14 08:52:06 44.26 KB
04.01.02.01 d 2022-10-14 08:52:06 44.18 KB
2022 m. II ketvirtis
1 forma 2022-10-05 09:50:29 22.92 KB
08.01.01.02 apyv.lik 2022-10-05 09:50:29 44.03 KB
08.01.01.02 c 2022-10-05 09:50:29 44.29 KB
08.01.01.02 s 2022-10-05 09:50:30 44.46 KB
09.05.01.01 b 2022-10-05 09:50:30 44.7 KB
09.05.01.01 k 2022-10-05 09:50:30 44.41 KB
09.05.01.01 s 2022-10-05 09:50:30 44.44 KB
09.05.01.01 u 2022-10-05 09:50:31 44.01 KB
09.06.01.01 b 2022-10-05 09:50:31 44.14 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2022-10-05 09:50:31 23.59 KB
2022 m. I ketvirtis
Forma nr. 1 2022-06-02 16:37:57 22.5 KB
Forma nr. 2 (6) 2022-06-02 16:52:04 44.2 KB
Forma nr. 2 (1) 2022-06-02 16:52:04 44.17 KB
Forma nr. 2 (2) 2022-06-02 16:52:05 44.07 KB
Forma nr. 2 (3) 2022-06-02 16:52:05 43.91 KB
Forma nr. 2 (4) 2022-06-02 16:52:05 44.15 KB
Forma nr. 2 (5) 2022-06-02 16:52:05 44.14 KB
Forma nr. 2 (7) 2022-06-02 16:52:06 44.09 KB
Forma nr. 2 (8) 2022-06-02 16:52:06 44.03 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2022-06-02 16:52:27 23.59 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirtis 517.25 KB
2021 m. III ketvirtis 378.12 KB
2021 m. II ketvirtis 397.42 KB
2021 m. I ketvirtis 297.08 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirtis 442.02 KB
2020 m. III ketvirtis 356.3 KB
2020 m. II ketvirtis 334.53 KB
2020 m. I ketvirtis 272.4 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirtis 348.18 KB
2019 m. III ketvirtis 265.66 KB
2019 m. II ketvirtis 325.18 KB
2019 m. I ketvirtis 306.12 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirtis 326.08 KB
2018 m. III ketvirtis 284.2 KB
2018 m. II ketvirtis 2.33 MB
2018 m. I ketvirtis 298.55 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirtis 534.4 KB
2017 m. III ketvirtis 534.21 KB
2017 m. II ketvirtis 536.41 KB
2017 m. I ketvirtis 533.32 KB
Paslaugų įkainiai Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainiai 2022-02-25 18:26:13 946.03 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių papildymas 2022-02-25 18:26:14 340.93 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas 2024-06-19 15:25:41 39.01 KB
2022 m. mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas 2024-06-19 15:25:41 44.06 KB
2022 m. mažos vertės viešųjų pirkimų suvestinė 2024-06-19 15:25:41 1.74 MB
2021 m. mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas 2024-06-19 15:25:41 45.41 KB
2021 m. mažos vertės viešųjų pirkimų suvestinė 2024-06-19 15:25:41 1.73 MB
2020 m. mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas 2024-06-19 15:25:41 31.77 KB
2020 m. mažos vertės viešųjų pirkimų suvestinė 2024-06-19 15:25:41 28.74 KB
2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas 2024-06-19 15:25:41 42.56 KB
2019 m. planuojamų viešųjų pirkimų suvestinė 2024-06-19 15:25:41 28.36 KB
2018 m. mažos vertė viešųjų pirkimų žurnalas 2024-06-19 15:25:41 47.5 KB
2018 m. planuojamų viešųjų pirkimų suvestinė 2024-06-19 15:25:41 27.8 KB
2017 m. mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas 2024-06-19 15:25:41 55.38 KB
2017 m. planuojamų viešųjų pirkimų suvestinė 2024-06-19 15:25:41 21.49 KB
2016 m. mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas 2024-06-19 15:25:41 93.42 KB
2016 m. mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas (sausio - rugpjūčio mėn.) 2024-06-19 15:25:41 71.71 KB
2016 m. planuojamų viešųjų pirkimų suvestinė 2024-06-19 15:25:41 27.38 KB
2015 m. mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas 2024-06-19 15:25:41 44.2 KB
2015 m. planuojamų viešųjų pirkimų suvestinė 2024-06-19 15:25:41 241.53 KB
2014 m. planuojamų viešųjų pirkimų suvestinė 2024-06-19 15:25:41 158.89 KB
2014 m. mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas 2024-06-19 15:25:41 626.85 KB
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas.  2024-06-19 15:25:41 234 KB
Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklės 2024-06-19 15:25:41
Viešųjų pirkimų plano suvestinė 2024-06-19 15:25:41
Viešieji pirkimai skelbiami čia 2024-06-19 15:25:41
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai 223.55 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas 2022-02-25 18:27:47 1.76 MB
Vaizdo duomenų tvarkymo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre taisyklės 2022-02-25 18:27:48 3.14 MB
Lengvieji automobiliai Atnaujinta Dydis
Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo pakeitimai  2022-02-25 18:09:48 564.84 KB
Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas 2022-02-25 18:09:48 130.05 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro autobuso užsakymo forma 2022-05-31 16:24:12 18.67 KB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2023 m. 2024-01-31 08:38:48 238.79 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2023 m. (Centro mokytojų kvalifikacijos tobulinimo profesinių kompetencijų įsivertinimas) 2024-01-31 08:38:48 3.7 MB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2022 m. 2024-01-31 08:38:48 516.96 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro neformaliojo vaikų švietimo kokybės įsivertinimo ataskaita 2022 m. (Centro mokytojų vykdomos refleksijos su ugdytiniais apie ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą rezultatai). 2024-01-31 08:38:48 1.64 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro neformaliojo vaikų švietimo kokybės įsivertinimo ataskaita 2020 m. 2024-01-31 08:38:48 35.47 KB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2020 m. 2024-01-31 08:38:48 534.67 KB
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjo veiklos kokybės išorinio vertinimo patvirtinimo  2024-01-31 08:38:48 144.3 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2018-2019 mokslo metų veiklos kokybės ir įsivertinimo ataskaita 2024-01-31 08:38:48 47.21 KB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2018 - 2019 m. 2024-01-31 08:38:48 466.53 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2016 - 2017 m. 2024-01-31 08:38:48 6.13 MB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2016 - 2017 m. 2024-01-31 08:38:48 15.02 KB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas  2016 m. 2024-01-31 08:38:48 15.94 KB
Kupiškio r.  kūno kultūros ir sporto centro 2015 - 2016 mokslo metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2024-01-31 08:38:48 130.01 KB
Vidutinis darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Vidutinis darbo užmokestis 2023 metais 2024-01-16 09:26:18 14.33 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2022 metais 2023-04-27 13:24:19 17.24 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2021 metais 2023-04-27 13:24:19 17.77 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais 2023-04-27 13:24:19 17.56 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2019 metais 2023-04-27 13:24:19 17.43 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2018 metais 2023-04-27 13:24:19 17.61 KB