Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. KKSC nuostatai 2022-04-13 17:37:37 5.03 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vidaus kontrolės politika 2022-04-13 17:37:37 6.81 MB
Kupiškio r. KKSC darbuotojų etikos kodeksas 2022-04-13 17:37:37 1.04 MB
Kupiškio r. kūno kultūros sporto centro lygių galimybių politika 2022-04-13 17:37:37 1.88 MB
Tvarkų aprašai
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:50 31.43 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:50 17.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:52 1.86 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:56 56.5 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:57 56 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:58 1.75 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:59 1.57 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą rinkimo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:00 1.04 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2022-02-25 17:37:01 152 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportinės aprangos skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:02 856.88 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkų sportinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:04 7.71 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:06 1.92 MB
Grupių komplektavimo tvarkos aprašas 3.66 MB
Taisyklės
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro auklėtinių elgesio taisyklės 2022-02-25 17:37:45 574 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbo tvarkos taisyklės 2022-02-25 17:38:10 3.28 MB
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės 2022-02-25 17:38:21 2.75 MB
Naudojimosi Kupiškio r. KKSC autobusu taisyklės 2022-02-25 17:38:33 235.17 KB
Naudojimosi Kupiškio miesto stadionu taisyklės 2022-02-25 17:38:44 16.67 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre taisyklės 2022-02-25 17:38:57 30.85 KB
Pareiginiai nuostatai
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:11:55 24.23 KB
Sporto administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:12:04 26.33 KB
Sporto instruktoriaus pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:12:11 22.59 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:12:17 24.06 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:12:24 22.6 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:10:55 22.39 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:11:07 21.96 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:11:23 27.88 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:11:37 27.98 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:11:45 27.98 KB
Įsakymas dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2022-02-25 17:40:30 217.33 KB
Veiklos programos
2022 m. birželio mėn. veiklos programa 2022-05-31 15:48:28 20.33 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos programa 2022-05-31 15:48:28 18.98 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos programa 2022-05-31 15:48:28 18.78 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos programa 2022-05-31 15:48:28 18.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos programa 2022-05-31 15:48:28 19.16 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos programa 2022-05-31 15:48:28 20.35 KB
2021 m. gruodis mėn. veiklos programa 2022-05-31 15:48:28 19.37 KB
2021 m.lapkritis mėn. veiklos programa 2022-05-31 15:48:28 18.67 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos programa 2022-05-31 15:48:28 18.85 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos programa 2022-05-31 15:48:28 18.02 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl kupiškio r. Kūno kultūros ir sporto centro tarybos tvirtinimo 299.6 KB