Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 31.43 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 17.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 1.86 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 56 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 1.75 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 1.57 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą rinkimo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 1.04 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašas (pakeistas) 2023-05-17 14:27:32 1.2 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2023-05-17 14:27:32 152 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportinės aprangos skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 856.88 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkų sportinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 7.71 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 1.92 MB
Grupių komplektavimo tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 3.66 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-05-17 14:27:32 1.25 MB