Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo grupes, ugdymo grupių komplektavimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.47 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 17.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.86 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 31.43 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 56 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.75 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.57 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 2.07 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2023-10-26 08:35:58 152 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkų sportinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.71 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.92 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.25 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.51 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 3.13 MB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas 1.48 MB
Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 328.2 KB