Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo grupes, ugdymo grupių komplektavimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.47 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 17.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.86 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 31.43 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 56 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.75 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.57 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 2.07 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2023-10-26 08:35:58 152 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkų sportinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.71 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.92 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 1.25 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 7.51 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2023-10-26 08:35:58 3.13 MB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas 1.48 MB
Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 328.2 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-04-15 13:31:18 1.25 MB