Dokumentai
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro neformaliojo vaikų švietimo kokybės įsivertinimo ataskaita 2020 m. 2022-02-25 18:22:23 35.47 KB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2020 m. 2022-02-25 18:22:24 534.67 KB
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjo veiklos kokybės išorinio vertinimo patvirtinimo  2022-02-25 18:22:24 144.3 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2018-2019 mokslo metų veiklos kokybės ir įsivertinimo ataskaita 2022-02-25 18:22:24 47.21 KB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2018 - 2019 m. 2022-02-25 18:22:24 466.53 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2016 - 2017 m. 2022-02-25 18:22:24 6.13 MB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2016 - 2017 m. 2022-02-25 18:22:24 15.02 KB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas  2016 m. 2022-02-25 18:22:24 15.94 KB
Kupiškio r.  kūno kultūros ir sporto centro 2015 - 2016 mokslo metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2022-02-25 18:22:24 130.01 KB