Dokumentai
Pareiginiai nuostatai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 146.67 KB
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 201.69 KB
Sporto administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 140.68 KB
Sporto instruktoriaus pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 137.84 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 157.26 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 139.66 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 73.93 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 266.28 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 259.54 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 263.28 KB
Slaugytojo pareigybės aprašymas 2024-02-19 14:11:25 109.12 KB
Įsakymas dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2024-02-19 14:11:25 217.33 KB