Dokumentai
Pareiginiai nuostatai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:11:55 24.23 KB
Sporto administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:12:04 26.33 KB
Sporto instruktoriaus pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:12:11 22.59 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:12:17 24.06 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:12:24 22.6 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:10:55 22.39 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:11:07 21.96 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:11:23 27.88 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:11:37 27.98 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-02-25 15:11:45 27.98 KB
Įsakymas dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2022-02-25 17:40:30 217.33 KB