Veiklos kokybės įsivertinimas

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2023 m. 2024-01-31 08:38:48 238.79 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2023 m. (Centro mokytojų kvalifikacijos tobulinimo profesinių kompetencijų įsivertinimas) 2024-01-31 08:38:48 3.7 MB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2022 m. 2024-01-31 08:38:48 516.96 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro neformaliojo vaikų švietimo kokybės įsivertinimo ataskaita 2022 m. (Centro mokytojų vykdomos refleksijos su ugdytiniais apie ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą rezultatai). 2024-01-31 08:38:48 1.64 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro neformaliojo vaikų švietimo kokybės įsivertinimo ataskaita 2020 m. 2024-01-31 08:38:48 35.47 KB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2020 m. 2024-01-31 08:38:48 534.67 KB
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjo veiklos kokybės išorinio vertinimo patvirtinimo  2024-01-31 08:38:48 144.3 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2018-2019 mokslo metų veiklos kokybės ir įsivertinimo ataskaita 2024-01-31 08:38:48 47.21 KB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2018 - 2019 m. 2024-01-31 08:38:48 466.53 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2016 - 2017 m. 2024-01-31 08:38:48 6.13 MB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2016 - 2017 m. 2024-01-31 08:38:48 15.02 KB
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo planas  2016 m. 2024-01-31 08:38:48 15.94 KB
Kupiškio r.  kūno kultūros ir sporto centro 2015 - 2016 mokslo metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2024-01-31 08:38:48 130.01 KB