Turinio auditas

18%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
178 2024-05-27 Lietuvos sporto organizacijų kontaktai ir nuorodos Neutrali Eimantas
179 2024-05-27 35 coliai Neutrali Mantas
180 2024-05-27 Futbolo klubas „FC Narjanta“ Neutrali Mantas
182 2024-05-27 Kupiškio rajono sporto klubas „Pagardai“ Neutrali Mantas
183 2024-05-27 Lietuviško ritinio sporto klubas „Aukštaičiai“ Neutrali Mantas
185 2024-05-27 Krepšinis Neutrali Mantas
186 2024-05-27 Futbolas Neutrali Mantas
187 2024-05-27 Lengvoji atletika Neutrali Mantas
188 2024-05-27 Stalo tenisas Neutrali Mantas
189 2024-05-27 Imtynės Neutrali Mantas
190 2024-05-27 Irklavimas Neutrali Mantas
191 2024-05-27 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Mantas
192 2024-05-27 Varžybos Neutrali Mantas
193 2024-05-27 MKL Neutrali Mantas
194 2024-05-27 Lietuvos mokyklų žaidynės Neutrali Mantas
195 2024-05-27 Rajono vyrų krepšinio pirmenybės Neutrali Mantas
196 2024-05-27 Kupiškio rajono seniūnijų sporto žaidynės Neutrali Mantas
197 2024-05-27 Kupiškio krepšinio klubas „Kupiškis“ Neutrali Mantas
198 2024-05-27 Šaškių-šachmatų klubas Neutrali Mantas
199 2024-05-27 Centro taryba Neutrali Mantas
201 2024-05-27 Užsiėmimų tvarkaraščiai (preliminarūs) 2022-09-01- 2022-10-01 Neutrali Mantas
203 2024-05-27 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Mantas
204 2024-05-27 Tinklinis Neutrali Mantas
205 2024-05-27 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
206 2024-05-27 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-05-27 Sporto instruktoriai Bendrieji reikalavimai

Būtų gražu sudėti su nuotraukomis.

Mantas
35 2024-05-27 Priėmimo į centrą dokumentai Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Mantas
68 2024-05-27 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Mantas
80 2024-05-27 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mantas
155 2024-05-27 Sporto mokytojai Bendrieji reikalavimai

Būtų gražu sudėti su nuotraukomis. 

Mantas
157 2024-05-27 Sporto šakos Bendrieji reikalavimai

Čia reikėtų daugiau informacijos parengti. Kontaktai yra gerai, bet būtų gerai bent nuotraukų realių iš varžybų parengti.

Būsimus sportininkus motyvuotų ir tokia informacija kaip:

  • kokiose varžybose dalyvaujama
  • kokiose stovyklose dalyaujama
  • Olimpinė šaka ar ne

Tikriausiai kiekvienoje šakoje yra ir kokių pasiekimų.

Papasakokite ką galite visoms šakoms parengti ir sudėsime tvarkingai. Tik kontaktai  - silpnai.

Mantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-27 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Mantas
129 2024-05-27 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Mantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-05-27 Sporto klubai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
 

Mantas
134 2024-05-27 Centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainiai Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2024-05-27 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Mantas
52 2024-05-27 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Kelių metų archyvo reikia?

Mantas
104 2024-05-27 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Mantas
107 2024-05-27 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Kelių metų ataskaitų reikia?

Mantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-05-27 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Mantas
87 2024-05-27 Kiti darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybės aprašū reikia

Mantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2024-05-27 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Ar reikia archyvo?

Mantas
56 2024-05-27 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.

Mantas
83 2024-05-27 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Mantas
86 2024-05-27 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Mantas
114 2024-05-27 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Mantas
145 2024-05-27 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Mantas
160 2024-05-27 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visas (tiek švietimo, tiek ne švietimo) veiklos rūšis su kodais, kurias vykdo įstaiga.

Mantas
161 2024-05-27 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Mantas
162 2024-05-27 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Mantas
168 2024-05-27 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Mantas
175 2024-05-27 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Mantas
176 2024-05-27 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Mantas
177 2024-05-27 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Mantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
41 2024-05-27 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Mantas
74 2024-05-27 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Mantas
79 2024-05-27 Apie mus Neutrali

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Mantas
164 2024-05-27 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Mantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2024-05-27 Struktūra ir kontaktai Neutrali Mantas
9 2024-05-27 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Mantas
27 2024-05-27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Mantas
34 2024-05-27 Kviečiame sportuoti Neutrali Mantas
46 2024-05-27 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Mantas
62 2024-05-27 Sporto centras Neutrali Mantas
77 2024-05-27 Versija neįgaliesiems Neutrali Mantas
78 2024-05-27 Svetainės medis Neutrali Mantas
82 2024-05-27 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Mantas
130 2024-05-27 Slapukų politika Neutrali Mantas
156 2024-05-27 Turinio auditas Neutrali Mantas
163 2024-05-27 Savivalda Neutrali Mantas
166 2024-05-27 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Mantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-27 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Mantas
2 2024-05-27 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Mantas
4 2024-05-27 Sporto instruktoriai Bendrieji reikalavimai

Būtų gražu sudėti su nuotraukomis.

Mantas
6 2024-05-27 Struktūra ir kontaktai Neutrali Mantas
9 2024-05-27 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Mantas
18 2024-05-27 Sporto klubai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
 

Mantas
27 2024-05-27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Mantas
34 2024-05-27 Kviečiame sportuoti Neutrali Mantas
35 2024-05-27 Priėmimo į centrą dokumentai Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Mantas
41 2024-05-27 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Mantas
46 2024-05-27 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Mantas
47 2024-05-27 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Mantas
52 2024-05-27 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Kelių metų archyvo reikia?

Mantas
53 2024-05-27 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Ar reikia archyvo?

Mantas
56 2024-05-27 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.

Mantas
62 2024-05-27 Sporto centras Neutrali Mantas
68 2024-05-27 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Mantas
74 2024-05-27 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Mantas
77 2024-05-27 Versija neįgaliesiems Neutrali Mantas
78 2024-05-27 Svetainės medis Neutrali Mantas
79 2024-05-27 Apie mus Neutrali

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Mantas
80 2024-05-27 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mantas
82 2024-05-27 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Mantas
83 2024-05-27 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Mantas
86 2024-05-27 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Mantas
87 2024-05-27 Kiti darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybės aprašū reikia

Mantas
104 2024-05-27 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Mantas
107 2024-05-27 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Kelių metų ataskaitų reikia?

Mantas
114 2024-05-27 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Mantas
129 2024-05-27 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Mantas
130 2024-05-27 Slapukų politika Neutrali Mantas
134 2024-05-27 Centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainiai Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mantas
145 2024-05-27 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Mantas
155 2024-05-27 Sporto mokytojai Bendrieji reikalavimai

Būtų gražu sudėti su nuotraukomis. 

Mantas
156 2024-05-27 Turinio auditas Neutrali Mantas
157 2024-05-27 Sporto šakos Bendrieji reikalavimai

Čia reikėtų daugiau informacijos parengti. Kontaktai yra gerai, bet būtų gerai bent nuotraukų realių iš varžybų parengti.

Būsimus sportininkus motyvuotų ir tokia informacija kaip:

  • kokiose varžybose dalyvaujama
  • kokiose stovyklose dalyaujama
  • Olimpinė šaka ar ne

Tikriausiai kiekvienoje šakoje yra ir kokių pasiekimų.

Papasakokite ką galite visoms šakoms parengti ir sudėsime tvarkingai. Tik kontaktai  - silpnai.

Mantas
160 2024-05-27 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visas (tiek švietimo, tiek ne švietimo) veiklos rūšis su kodais, kurias vykdo įstaiga.

Mantas
161 2024-05-27 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Mantas
162 2024-05-27 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Mantas
163 2024-05-27 Savivalda Neutrali Mantas
164 2024-05-27 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Mantas
166 2024-05-27 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Mantas
168 2024-05-27 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Mantas
175 2024-05-27 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Mantas
176 2024-05-27 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Mantas
177 2024-05-27 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Mantas
178 2024-05-27 Lietuvos sporto organizacijų kontaktai ir nuorodos Neutrali Eimantas
179 2024-05-27 35 coliai Neutrali Mantas
180 2024-05-27 Futbolo klubas „FC Narjanta“ Neutrali Mantas
182 2024-05-27 Kupiškio rajono sporto klubas „Pagardai“ Neutrali Mantas
183 2024-05-27 Lietuviško ritinio sporto klubas „Aukštaičiai“ Neutrali Mantas
185 2024-05-27 Krepšinis Neutrali Mantas
186 2024-05-27 Futbolas Neutrali Mantas
187 2024-05-27 Lengvoji atletika Neutrali Mantas
188 2024-05-27 Stalo tenisas Neutrali Mantas
189 2024-05-27 Imtynės Neutrali Mantas
190 2024-05-27 Irklavimas Neutrali Mantas
191 2024-05-27 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Mantas
192 2024-05-27 Varžybos Neutrali Mantas
193 2024-05-27 MKL Neutrali Mantas
194 2024-05-27 Lietuvos mokyklų žaidynės Neutrali Mantas
195 2024-05-27 Rajono vyrų krepšinio pirmenybės Neutrali Mantas
196 2024-05-27 Kupiškio rajono seniūnijų sporto žaidynės Neutrali Mantas
197 2024-05-27 Kupiškio krepšinio klubas „Kupiškis“ Neutrali Mantas
198 2024-05-27 Šaškių-šachmatų klubas Neutrali Mantas
199 2024-05-27 Centro taryba Neutrali Mantas
201 2024-05-27 Užsiėmimų tvarkaraščiai (preliminarūs) 2022-09-01- 2022-10-01 Neutrali Mantas
203 2024-05-27 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Mantas
204 2024-05-27 Tinklinis Neutrali Mantas
205 2024-05-27 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
206 2024-05-27 Konsultavimasis su visuomene Neutrali