Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:50 31.43 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:50 17.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:52 1.86 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:57 56 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:58 1.75 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:36:59 1.57 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą rinkimo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:00 1.04 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2022-02-25 17:37:01 152 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportinės aprangos skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:02 856.88 KB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkų sportinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:04 7.71 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2022-02-25 17:37:06 1.92 MB
Grupių komplektavimo tvarkos aprašas 3.66 MB
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 1.25 MB